Herkomst Kniphofia
Herkomst Kniphofia
Herkomst Kniphofia
Herkomst Kniphofia
Herkomst Kniphofia
Herkomst Kniphofia
Plantencatalogus

Herkomst Kniphofia

Het geslacht vindt zijn oorsprong in het zuidelijke en oostelijke deel van het Afrikaanse continent. Één specie komt voor op Madagaskar en één in Jemen. Verschillende botanisten hebben de species onderverdeeld (40-60 species). De planten komen voornamelijk voor aan de voet van bergen, bij voorkeur in vochtige omstandigheden zoals langs waterstromen, ruig grasland en stenige plaatsen.

Een Zuid-Afrikaans inheems plantenboek beschrijft de kenmerken als volgt:

"'n polvormige, meerjarige plant met aantreklike lang bloeistele een groot, digte trosse vuurrooi lelieblommetjies."

De nectarrijke bloemen zijn ingericht voor 'vogelbestuiving'. In ons land gebeurt dit ook door bijen en andere insecten.