Leveringsvoorwaarden
Leveringsvoorwaarden
Leveringsvoorwaarden
Leveringsvoorwaarden
Leveringsvoorwaarden
Leveringsvoorwaarden
Kwekerij

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden
Wij leveren planten aan particulieren. Wij doen onze uiterste best om u als klant tevreden te stellen. Bent u dat niet, laat het ons in ieder geval weten. Aangezien we te maken hebben met levend materiaal kan het wel eens anders lopen dan verwacht. Ook bij ons op de kwekerij wil een plant wel eens vervroegd kiezen voor het hiernamaals. Daarnaast kunnen  we als  de planten de kwekerij verlaten hebben de groeiomstandigheden niet meer beïnvloeden. Onze voorwaarden voor levering van planten etc. zien er als volgt uit:

Prijzen: Prijzen genoemd voor particulieren zijn inclusief BTW. Prijzen gelden voor ophalen van de kwekerij en zijn exclusief fust. De planten staan veelal in retour kratten.

Levering: Levering van planten gebeurt normaliter conform afspraak. Uitzondering hierop zijn oogstmislukking, abnormale weersomstandigheden of andere gevallen van overmacht. Hierover zal dan nader overleg plaatsvinden. Wij zijn hierbij niet aansprakelijk voor eventuele vervolgschade bij de klant.

Betaling: Betaling dient te geschieden direct bij ophalen. Bij bestellingen waarvoor een factuur is opgesteld dient binnen 14 dagen na faktuurdatum zonder korting betaald te zijn. Bij te late betaling wordt 1% rente per maand berekend. Alle geleverde waren blijven eigendom van ons tot de volledige betaling is ontvangen. Eventuele incassokosten komen voor rekening van de afnemer.

Kwaliteit: Onze planten zijn bij aflevering goed ontwikkeld. 100% garantie op hergroei kunnen we niet geven aangezien we de groei omstandigheden op de plaats van bestemming niet kennen en niet kunnen beïnvloeden.

Mocht ondanks een zorgvuldige behandeling op de kwekerij en na aflevering/ophalen van de kwekerij de plant niet hergroeien, neem dan binnen 4 weken contact met ons op. We kunnen dan nagaan wat een mogelijke oorzaak is. Bij eventuele vergoeding zal dit in beginsel bestaan uit vervangend plantmateriaal.

Wij doen ons best  om de planten soortecht te leveren. Mocht binnen het  eerste groei seizoen blijken dat wij een soort niet soortecht hebben geleverd dan zullen wij streven om de plant alsnog correct te leveren.

Schadevergoeding voor winterschade of schade door late nachtvorst of andere extreme weersomstandigheden wordt in geen geval gegeven. Ook schade veroorzaakt door onjuiste behandeling zoals bijvoorbeeld het planten in voor de betreffende plantensoort ongeschikte grondtypes of standplaatsen kan niet worden vergoed.
Leveringsvoorwaarden Leveringsvoorwaarden Leveringsvoorwaarden Leveringsvoorwaarden Leveringsvoorwaarden Leveringsvoorwaarden Leveringsvoorwaarden Leveringsvoorwaarden Leveringsvoorwaarden Leveringsvoorwaarden Leveringsvoorwaarden Leveringsvoorwaarden